Kohila Keskkonnahariduse Keskuse kodulehel on kajastatud läbi viidud projektid alates 2011. aasta septembrist.