You must install Adobe Flash to view this content.

Projektipäev „Vesi meie ümber ja sees”

21. detsembri koolipäeva algus oli Kohila Gümnaasiumi 8ndate klasside õpilastele veidi ärevam kui tavaliselt. Toimus projektipäev „Vesi meie ümber ja sees” ning külla olid tulemas Ääsmäe põhikooli 8. klassi õpilased.

Projektipäeval ei toimunud traditsioonilist koolitundi. Õpe toimus läbi praktiliste tegevuste. Kahjuks ei olnud sellel aastal Kohila Keskkonnahariduse Keskusel koostööd ilmataadiga, mistõttu  jäid miinuskraade vajavad praktilised tööd järgmisteks aastateks.

 Projektipäeval räägiti vee erilistest omadustest bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika aspektist vaadelduna. Uuriti, miks nõel ujub veepinnal, kuigi nõela tihedus on suurem kui vee tihedus. Kuidas taimed mullast vett „imevad”? Kui mage on Läänemere vesi võrreldes ookeani veega ja miks tuleb vett säästa? Saadi ise keemilise reaktsiooni produktina vett. Vaadeldi päris lumehelbeid ja valmistati neid paberist, viidi Vernier laboriseadmetega läbi mõõtmisi looduses, valmistati vee kaasabil muusikariistu millega musitseeriti, uuriti kapillaarsusnähtust ja osmoosi tehti  projektipäevast  fotoseeria, mille valmimist juhendas Ääsmäe põhikooli õpetaja Ave Mõtt, töörühma kuulusid Liisbet, Keili, Timothy ja Gregor.

Valmis luuletus.

Oh vesi, oh vesi.

Sinine on vesi.

Ma armastan veesid

Oh vesi

Oh vesi

Sinine on vesi.

Projektipäeva tagasisideküsitluses tõid õpilased välja, et projektipõhist õpet võiks rohkem olla ja praktilisi töid tehes jääb paremini meelde. Paljudele õpilastele meeldis, sest:

  • oli huvitav;
  • sai teha  rühmatööd;  
  • õpitut katsetades kontrollida ja  suhelda eakaaslastega teisest koolist.

Õppeprogrammi finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.