Projekt 1522. Keskkonnahariduse projektid Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa õpilastele 2012. aastal

 

Projekt 3093. Loodusring

Projekt 2864. Keskkonnanädal Kohilas 2012

Projekt 3653. Ekskursioon loomaaeda - Sutlema Linnupesa lasteaed

Projekt 3792. Loodusklassi looduslaager

Projekt 3329. Green Class

Projekt 1611. Keskkonna-alane seminar-laager õpetajatele ja õpilastele

 

Projekt 1654.  Õppeekskursioon Kirde-Eestisse

Projekt 642. Keskkonnahariduse projektid Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa õpilastele 2011. aasta teisel poolaastal

Projekti 642 raames viidi läbi 40 koolitust, 15 õppekäiku. Tulemused on grupeeritud programmide kaupa.

Bioindikatsioon

Biotehnoloogilised organismid

Elekter, tekkimine, tekitamine ja säästmine

Kes elab metsa sees

Oma puu

Roomajad ja kahepaiksed

Vesi, õhk, muld

Vesi meie ümber ja sees

Õhk meie ümber ja sees