Bioindikatsioon

5. ja 7. detsembril  tutvusid 8. klasside õpilased Edith Maasiku juhtimisel samblike ehitusega ja said teada, et samblikud on liitorganismid, kelle talluses elavad koos seeneniidid ning üherakulised vetikad või sinikud. Samuti tutvuti samblike rolliga looduses ning inimestele. Enamlevinud koorik-, leht- ning põõsassamblikega tehti tutvust piltide ja määrajate abil ning hiljem püüti ära tunda päris samblikud.

Järgnesid tegevused Kohila eri paigus selleks, et puudel kasvavate samblike abiga hinnata alevi õhu puhtust.

Puudelt leiti  koorik-, leht- kui põõsassamblikke, määrati samblike katvust nii puu lõuna- kui põhjaküljel. Ettevaatlikult, et mitte puid vigastada, koguti erinevaid samblikke ja määrati need hiljem määrajate abiga. Samblike liigilise koosseisu järgi anti hinnang õhu puhtusele.

Rõõm oli tõdeda, et kodualevi õhk on suhteliselt puhas.

Iga rühma kogu tegevus kajastus töölehtedel.Sinnasamasse kirjutati ka muljed. Õpilased jäid rahule sellega, et neil oli võimalus ise samblikke uurida. Pisut pahuraks tegi jahe ilm.