Biotehnoloogilised organismid

Kohila Gümnaasiumi 11A ja 11B klassi õpilased läbisid 05.03 õppeprogrammi biotehnoloogilised organismid teoreetilise ja 09.03 praktilise osa. Üheksandal aprillil käisid õpilased ekskursioonil Salutaguse Pärmitehases, kes on Kohila Keskkonnahariduse Keskuse koostööpartner. Tutvuti tootmisprotsessiga ja sellega kuidas firma vähendab keskkonnamõjusid. Peale ekskursiooni täideti teadmiste kinnistamiseks tööleht.