Õppeekskursioon Tallinna Loomaaeda

Õppeekskursioon, mis toimus 12. septembril 2012,  osales Linnupesa lasteaia 33 last. Lapsi saatsid 8 täiskasvanut.

Lastele esines Tallinna Loomaaias giid, kes tutvustas loomi. Lapsed kuulasid aktiivselt ja samas vaadeldi loomi. Projektijärgselt joonistasid lapsed loomi. Lasteaias toimus arutelu teemal "Mis loom Sulle kõige rohkem meeldis ja miks?".

Lapsed tutvusid loomade välimikuga ja mõistsid, et Eesti looduses kõik need loomad vabaduses elada ei saa. Igal liigil on eluks vaja kindlaid elutingimusi. Kui loom ei saa elada oma looduslikus keskkonnas, peab inimene elutingimused loomadele looma. Toredam on, kui iga loom saaks elada oma loomulikus elukeskkonnas. Selleks, et säiliksid loomade kodud, peab loodustsäästvalt käituma. Enam toodi lasteaias toimunud arutelus välja, et lastele jäi meelde šimpans, kes tundis giidi ära jä käis aknapeale koputamas, et tähelepanu saada. Seea õppisid lapsed,  et loomadel on õpitud käitumisviise ning loomad kiinduvad inimestesse. See aitas laiendada lapsel ettekujutst temast endast, kui inimesest, loomas ja giidi rollist, kes oli ka selle hooldaja. Lapsed kuulsid loomaaias ka erinevate loomade häälitsusi, vaatasid kõnnakut ning uurisid erinevate lindude ja loomade karvkatte ja sulestiku värve. Lisaks õppisid nad loomade kohta küsimusi esitama. Projekt aitas Sutlema "Linnupesa" lasteaial realiseerida koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava.