Elekter-tekkimine, tekitamine ja säästmine. Projekt 1522, 2012.a.

Alu Lasteaed-Algkooli kodulehel kirjutati Kohila keskkonnahariduse Keskuse koolituse  "Elekter-tekkimine, tekitamine ja säästmine", projekt 1522 kohta nii:

Meie laste jaoks väga tore ja õpetlik päev oli  17. oktoobril, kui külla tuli Kohila Keskkonnahariduse Keskusest Kirsti Solvak õppeprogrammiga „Elekter- tekkimine, tekitamine ja säästmine.“ Lapsed said teada, mis see elekter on , kuidas elekter tekib, kuidas elektriseadmetega ohutult ümber käia. Mängida sai väga põnevat mängu „elektronidega“, milleks olid pisikesed nägudega õhupallid. Vaadati võlutrikki fööni ja palliga, mille juurde käis jutt elektriseadmetega ohutust ümberkäimisest. Põnev oli kinnitada „elektrone“ seina külge ja veel põnevam juhtmete, patarei ning pisikese pirni abil tekitada vooluring. 

Kirsti selgitas lastele, kuidas tekib välk ja lapsed nägid välgu teket ka vastava seadme abil. Lastele selgitati, kuidas elektriseadmetega käituda, et hoida oma tervist, säästa elektrienergiat ja loodust. Lisaks õpetusele, mängule ja tegevusele said lapsed kaasa ka töölehed, mille abil õpitut kinnistada ja ka lastevanematele nähtust- kuuldust rääkida.

Põnev oli peale õppeprogrammi lõppu jälgida lapsi, kui nad selgitasid rühmas õpetaja abile, kuidas tekib elekter ja mida nad kuulsid ning nägid.

Suur tänu Kohila Keskkonnahariduse Keskusele ja Kirsti Solvakule toreda õppepäeva eest. Õpime me ju lasteaias iga päev, kuid külalised teevad meie päevad põnevamaks.


Elekter-tekkimine, tekitamine, säästmine. Projekt 642, 2011. a.

Vääna Mõisakooli 1-6. klassi õpilastel oli 12. ja 16. märtsil võimalik tutvuda elektri "salamaailmaga". Igaüks sai teha väikest äikest ja rääkida oma kogemustest seoses äikesega. Uuriti luubiga põlevkivi ja arutleti teemadel, et miks elektrienergiat tuleb säästa. Väiksematega mängiti elektivoolu mängu ja koostati kõige lihtsam vooluring ning harjutati elektrienergia säästmist.

3-6. klassi õpilastega uuriti materjalide elektrijuhtivust. Saadi teada, et destilleeritud vesi ei juhi elektrit aga kõik muud veed, mis sisaldavad soolasid, juhivad elektrit ning seetõttu on ohtlik äikese ajal veekogudes supelda.

3.-6. klass täitis ka töölehed. Väiksematele jäi töölehel olevate piltide värvimine koduseks ülesandeks.

Aitäh Vääna Mõisakoolile meid külla kutsumast! 

Elekter- tekkimine, tekitamine ja säästmine.

Sõbrapäeval, 14. veebruaril uurisid Hageri algklasside õpilas mis see elektrivool on, miks seda meile on vaja, miks elekter ohtlik on  ja miks tuleb elektrivoolu säästa. Koostati vooluring ja ja tehti väikest äikest.

Mõni pilt sellest päevast. Fotode autor õp Kristel Vald.

2012_Hageris_033.jpg 2012_Hageris_026.jpg

 

 

Programm "Elekter-tekkimine, tekitamine ja säästmine" Linnupesa ja Männi lasteaia lastele

21.03 käis Kohila Keskkonnahariduse Keskusel külas Männi lasteaia "Lepatriinude" rühm.

"Lepatriinud" tutvusid peale elektrivoolu saladuste veel ka oma tulevase koolimajaga. Nimelt asub Kohila Keskkonnahariduse Keskus Kohila Gümnaasiumiga ühistes ruumides ja juba selle aasta 1. septembril tuleb Lepatriinu rühma lastel koolitee jalgealla võtta.

Lisaks õppeprogrammi läbimisele katsetasid lapsed veel Smart tahvlit ja igaüks sai tahvlile kirjutada ka oma nime.

Täname omaltpoolt rühmaga kaasas olnud Railit ja Eve, kes olid programmi läbiviimisel toeks, kui oli vaja kontakte kinni keerata või katseseadmeid laudadele jagada.

28.03. uurisime elektrofoormasinat, põlevkivi ja koostasime vooluringi  Sutlemas Linnupesa lasteaias. Huvitavat tegevust jagus kõigile.  Mängisime elektrivoolu mängu, kus kasvataja oli lamp, koolitaja lüliti ja lapsed juhtme sees olevad väiksesd elektronid. Meil oli koos väga tore.

Mõlemale rühmale jäid värvimiseks ja kordamiseks töölehed.