Rahvusvaheline bioindikatsiooniteemaline võistlus Green Class

You must install Adobe Flash to view this content.

Meie tehtud pildid leiad siit.

2011. aasta sügisel sai Kohila Gümnaasium Latvijas Finieris tütarfirma Kohila Vineer kaudu kutse osaleda võistlusel Green Class (Zalā Klase). Võistlust on pikaajaliste traditsioonidega, Läti koolide hulgas väga populaarne  ja seda korraldatakse juba aastast 2001.

Green Class 2012. aasta teemaks oli bioindikatsioon, mille eesmärgiks oli püstitatud tõsta kooliõpilaste teadlikkust samblike mitmekesisusest ja õpetada õpilasi määrama samblike abil õhusaastatust.

Võistlus oli kolme etapiline. Märtsikuus esitati loovtööd, milleks olid joonistused, luuletused ja jutukesed teemal samblikud. Teise etapina tuli hiljemalt mai kuu lõpuks vastavalt juhendile läbi viia õhu puhtuse määramiseks mõõtmised bioindikatsiooni meetodil, esitada mõõtmisprotokoll ja presentatsioon mõõtmise sooritamise kohta. Võistluse kolmas etapp, kuhu oli kutsutud 10 õpilast ja 2 õpetajat igast koolist, toimus Abragciemsis, Tukuma rajoonis Lätimaal.

Võistlus oli esimest aastat rahvusvaheline. Osales 14 Läti kooli, üks kool Leedust ja Kohila Gümnaasium Eestist, mida esindasid: Henri Jänes, Karl Heindrih Rikkinen, Karmo Kupits, Gerda Päri, Johanna Parve, Ehalill Mett, Jaanika Sunni, Marilin Juldop, Ailen Kesa ja  Liisbeth Kuutok. Tegelikult osalesid võistluse teises etapis kõik kaheksandad klassid ning mõned üheksandikud aga lõppvõistluse koosseisu komplekteeris ja valmistas võistlusteks ette bioloogia õpetaja Edith Maasik. Loovtöid aitas valida Anu Roosild ja presentatsiooni vormistada Tiina Toompuu.

Kohila Gümnaasiumi õpilaste ettevalmistamist võistluseks ja trantspordikulud finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Sõit võistluspaika kestis peaaegu kuus tundi ja kuna nii mõnelegi õpilasele algas sõit juba kell neli hommikul, siis möödus enamus teest magades.  Kohale jõudes oli kõigil võistlemiseks valmisolek olemas.

Võistlust alustati üldkogunemisega, kus igale koolile jagati kindlat värvi T-särgid, mida tuli kanda kogu võistluse aja. Alguses tundus see kummaline ja veidi pahuraks tegev, sest oli meie võistkonnal ju oma võistlusriietus kaasas: linased eesti lipuga MTÜ Kovanäpsel poolt tehtud pearätid ja KIKi logoga tikitud T-särgid, aga hiljem osutus see kasulikuks. Oma võistkonna liikmeid haaras silm juba kaugelt ja õpilased leidsid vajadusel kiiresti üles oma õpetajad.

Kogunemisel jagati erinevate Läti koolide õpilased segarühmadesse. Eesti ja Leedu õpilased said võistelda rahvuslikes rühmades. Korraldajad tutvustasid päevakorda ja ülesandeid lisaks läti keelele ka inglise või vene keeles.

Võistlus toimus metsas, kus tuli läbida 16 punkti, milles igaühes anti võistkonnale üks meeskondlikult lahendatav samblikke puudutav ülesanne. Näiteks tuli teada viies keeles samblike nimetusi, määrati samblike liike, panna aja peale kokku samblike puzzlet, mõistatada, milline on seos kotkaste pesitsemise ja samblike vahel ja palju muud põnevat. Nii nagu eestlastel ikka, algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Esimese kolme ülesande lahendamisel tundus, et keele erinevus võib saada probleemiks aga neljanda ülesande lahendamisel õpilased kohanesid ja iga järgnev ülesanne lisas hoogu ja andis rõõmu lahendamisest juurde.

Päeva teisel poolel esitas iga kooli esindus loosiga tõmmatud teemal kohapeal ette valmistatud etteaste. Kohila õpilastele juhtus teema „Vanad puud ja samblikud“. Õpilased tegid pantomiimi. Poisid olid kasvavad puud ja tüdrukud samblikud kes puude külge kasvasid. Õpetajad sajatasid taustaks läti, leedu, vene ja eestikeelseid puudega seotud sõnu. Läti koolid olid ette valmistanud laulud, luuletused ja näitemängud aga Leedu kool piirdus samuti pantomiimetendusega. Kogu esinemine tekitas suurt elevust. Lingil klikkides leiate etteastetest pildid.

Raske võistluspäeva vahepaladeks olid võrkpallilahingud, ujumine ja vesijalgrattaga sõitmine. Õhtul toimus õpilastele disko ja läti keeles karaoke laulmine, õpetajatele vastuvõtt, kus arutati päevasündmusi, järgmise aasta võistlusteemat ja lauldi ühislaule. Tundus, et lätis peavad küll kõik õpetajad viisi ning laulusõnad on kõigil perfektselt peas.

Teisel päeval toimus parimate rühmade autasustamine. Tore oli, et auhindu jätkus kõigile: pitsa võistkonnale, võtmehoidja igale õpilasele, koolile kingiti ühisfoto ja veel kaks Latvijas Finieris firma poolt toodetud  surfilauda. Üldvõitu seekord Kohila Gümnaasiumil võita ei õnnestunud aga 200 õpilasega rahvusvahelisel võistlusel osalemine oli väärt ja innustav kogemus.

Täname „Latvijas Finieris“ firmat võimaluse eest osaleda nii suurepäraselt organiseeritud  keskkonnaharidust propageerival üritusel.