Õhk meie ümber ja sees

2011. aasta detsembri lõpus ja 2012. aasta jaanuari keskpaigas külastas Kohila Keskkonnahariduse Keskust Viimsi Keskkooli 9. klasside õpilased. Koolituspäeva teemaks „Õhk meie ümber ja sees”, toetajaks Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loengutes käsitleti õhu füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Praktiliste töödena viidi läbi ilmavaatlusi, määrati kui palju on värskelt sadanud lumes õhku ning kui palju on „puhtas” lumes saastet. Räägiti õhu rollist bioloogilistes protsessides, õhust kui liikide ja saastuse kandjast.

Viimis Keskkooli õpilased, andes koolituse kohta tagasisidet kirjutasid:

Mulle meeldis katsetada. Esimest korda tegin katseid, kus sai „tulega mängida”. Tõestasime, et puhtas hapnikus põlevad ained paremini kui õhus.

Meeldis, et sai seoses praktiliste töödega palju õues käia, mõõtmiste tegemine on põnev. Õpetajad olid positiivse suhtumisega ja sõbralikud.

Negatiivse poole pealt toodi tagasisides, et kalasupp väga ei meeldinud, sest oli magus.

Viimsi Keskkooli õpetajate arvates oli programm hariv, eakohane ja mis oluline, sai palju ise katsetada ja uurida. Toetas õpitut ja andis uusi teadmisi.

Kohila Keskkonnahariduse Keskuse programmi läbi viijad: Edith Maasik, Kadi Adler, Urve Heinsar ja Kirsti Solvak tänavad Viimsi Keskkooli õpilasi ja õpetajaid programmis osalemise eest!