Keskkonna-alane seminar-laager Toosikannu Puhkekeskuses

Laagri pildid leiad siit

18.-20.  juunil toimus Toosikannu Puhkekeskuses  maakondlik keskkonna-alane seminar-laager, kus osales neljast põhikoolist ja kuuest gümnaasiumist kokku 20 õpetajat ja 50 õpilast

Päeva alustati tutvumismängudega. Laagri avamisel tutvustati laagri tegevuskava ja reegleid. Kuulutati välja maskoti ja laagri tantsu, laulu ning luuletuse võistlus. Laager avati keskkonnasõbraliku hüppega.

Järgnes töö õpitubades. Seekord oli õpitubasid viis: uurimusliku õppe õpituba gümnaasiumile teemal "Toosikannu tehisjärve vee füüsikalised ja keemilised omadused ning liigiline koosseis"; põhikooliõpilastele õpitoad "Ravimtaimede määramine", "Puude lugu", "Vee elustik", "Rohttaimed-nende määramine ja herbariseerimine". Juhendasid: Edith Maasik, Reet Merenäkk, Talvi Jusilo, Kirsti Solvak.

Vaatamata külmale ilmale oli Toosikannu järvevee temperatuur 18 kraadi celsiust ja nii mõnedki külma trotsivad õpilased otsustasid ujumas käia. Kohila Noortekeskuse päästevestid kulusid siinkohal marjaks ära. Aitäh, et saime neid laenutada.

Õhtul mängiti keskkonnamänge- GPSidega (Gepsimine) ja ilma (Veel liikumine looduses, Värvide kogumine loodusest, Sipelgapese jpm) ja punuti ajalehepaberist korve.

Õpetajatele toimus seminar, kus arutati koostöövõimalusi keskkonnahariduse edendamiseks Raplamaal. Otsustati kirjutada ühine projekt Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et finantseerida ja läbi viia projektis osalevates koolides ühise skeemi kohaselt ning vahel ka koos, riiklikku õppekava toetavaid õppekäike. Algne õppekäikude loetelu sai koostatud.

19. juuni hommik algas hommikvõimlemisega looduses. Pärast hommikusööki matkati Tosikannu Matkarajal, kus määrati taimi, kuulati ja püüti ära tunda linde, kohtuti põdraga, õngitseti mudast jalanõusid, täiendati loodusteaduste valdkonnas oma teadmisi ning "pesti" seljas olevaid riideid. Paduvihm kastis märjaks nii väikesed kui suured-aga ega loodusesõber sellest heidutu-riided said saunas kuivaks ja pärast lõunat jätkusid õpitoad.  Aitäh siinkohal Toosikannu Puhkekeskusele saaresauna rendivõimaluse leidmise ja kiire soojaks kütmise eest!  

Pärastlõunat paistis pilvetagant juba natuke päikest. Õpetajad arutlesid uurimusliku õppe teemal ja kogesid seda kohe, määrates Vernier laoriseadmete abil UV indeksit.

Õhtuseks üllatuskülaliseks oli esinema kutsutud Martin Vällik, kes tegi ettekande "Tähistaevas kui loodus, kultuur ja keskkond" ning viis läbi päikesevaatluse. Oli väga põnev vaadelda päikeselaike reaalajas. Jätkati viktoriiniga mis sisaldas küsimusi Toosikannul õpitubades ja matkal omandatud teadmiste kohta.

Laagri teise päeva õhtu kippus minema väga pikaks, sest tuli oodata Päikese kadumist horisondi taha, et vaadelda teleskoobiga tähti ja planeeti Saturn.

20. juuni hommikusi sirutusi looduses juhendas Riina Annilo. Koos võimlemine on ikka üks vahva tegevus! Viimase päeva laagrikurbust peletati õpitu kohta kokkuvõtete tegemisega, laagri maskoti Tuuzi, laagris tehtud laulude, luuletuste ja tantsude esitamisega.

Keskkonna-alane seminar-laager kuulutati ühise laagrihüppega lõppenuks. Õpetajad arvasid, et kui äkki saaks ka järgmisel aastal Toosikannul kokku - hea looduskooslus, järv ja paraja pikkusega matkarajad ning suurepärane teenindus. Õpilased aga arvasid, et järgmisel aastal tulevad nad igal juhu-sõpradega koos on looduses tore!

Korraldajad arvavad, et seminar-laager täitis eesmärki. Õpilased on keskkonnateadlikumad, keskkonnaaineid õpetavate õpetajate vaheline koostöö on aktiviseerunud.