Roomajad ja kahepaiksed

17.02 ja 13.03. 2012.a. külastasid 7. klasside õpilased  Tallinna Loomaaeda. Eelnevalt  oli tutvutud nii kahepaiksete kui roomajate välisehitusega, arutletud põhjalikult nende loomade kohastumuste üle ning selgitatud  välja, mis rolli täidavad nad looduses ning inimese elus. Põhjalikku teavet oli hangitud   ka kahepaiksete ning roomajate ohustatuse ja  kaitse kohta. Loomaaias uuriti sabakonnade ja päriskonnade elu, selgitati välja, kus elavad erinevad krokodillid ning kilpkonnad, missugused vaskussi tunnused viitavad sellele, et ta on sisalik ning kuidas sigivad boad ja püütonid. Loomaaias sai mõnigi mõistetamatuks jäänud kahepaiksete või roomajate kohastumus hoopis selgemaks.

Edith Maasik

14.03. osalesid programmis "Roomajad ja kahepaiksed" ka 4 B klassi õpilased.

Marii 4 B-st on kirjutanud:

Rääkisime klassis roomajatest ja kahepaiksetest. Siis käisime loomaaias ja õpetaja andis meile põneva sisuga töölehed. Täitsime neid sõnadega koos. Saime päris palju teada. Läheksime varsti uuesti.

Meenutuseks mõned pildid, mille autor on Merike Tiidrus.

You must install Adobe Flash to view this content.