Raplamaa õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konverents "Mõtelda on mõnus"

2010. aastal kinnitatud riiklikus õppekavas on gümnaasiumihariduse lahutamatuks osaks õpilasuurimuste tegemine. Märtsikuu 28. kuupäeval toimus Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Keskkonnahariduse Keskuse (Kohila KHK) poolt põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele korraldatud maakondlik keskkonnateemaline uurimiskonverents „Mõtelda on mõnus“, kus osalesid Kehtna Põhikooli, Valtu Põhikooli, Rapla Ühisgümnaasiumi, Märjamaa Gümnaasiumi, Juuru Gümnaasiumi ning Kohila Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad.

Ürituse, mida finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus, eesmärgiks oli anda võimalus noortele inimestele peegeldada oma arusaamasid ja avalikult teha ettepanekuid meie elukeskkonna parandamiseks ning samas arendada õpilaste keskkonna-teadlikkust toetades riikliku õppekava läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng“.

Esimene uurimiskonverents toimus Kohila Gümnaasiumis aastal 2000. Alates teisest uurimiskonverentsist kannab üritus nime „Mõtleda on mõnus“, mille pani konverentsile sotsiaalteadlane, Tartu ülikooli emeriitprofessor Ülo Vooglaid. Läbi ajaloo on sellel uurimiskonverentsil lisaks õpilastele esinenud Eestis tuntud teadlased, kooli vilistlased: Tarmo Soomere, Kristjan Kannike, Tiit Lukki. Sel aastal oli maakondliku konverentsi peaesinejaks Eesti Mereakadeemia õppejõud Lia Pahapill ettekandega „Radoon meie majades“.  Kohila Gümnaasiumi vilistlane Holger Saare tutvustas 2012 aastal  Eesti Vabariiki õpilaste rahvusvahelisel keskkonnauurimistööde olümpiaadil INEPO esindanud uurimistööd  „Müra koolis ja selle mõju õpilastele“. Tutvustati keskkonnavaldkonna õpilasuurimuste olümpiaadil III koha saavutanud abituriendi Tannar Tint`i töö „Kooliruumide õhu mikrofloora“, juhendaja Edith Maasik. Keskkonnavaldkond on lai ning konverentsil käsitleti teemasid alates inimeste keskkonnateadlikkusest, liblikate liigilisest koosseisust, unilastest, juuste värvimisest looduslike vahenditega kuni nanoosakesi sisaldavate toodeteni meie poelettidel. Huvitatutel on võimalik tutvuda käsitletud teemade presentatsioonidega

Õpilasuurimuste läbiviimise üheks võtmeteguriks on piisava arvu juhendajate olemasolu. See on riikliku õppekava rakendamise kitsaskoht, mille pigistamist hakkavad lähiaastatel tundma kõik gümnaasiumid. Kohila Gümnaasiumi reaal- ja loodussuuna uurimuste juhendamist toetavad Kohila KHK koostööpartnerid, kellele toimus konverentsi raames ümarlaud, kus arutleti keskkonnahariduse arendamise võimalusi ning rõhutati õpilasuurimuste tähtsust ja koostööpartnerite panustamise vajadust juhendamisesse. Just koostöös teadusasutuste, muuseumite ja ettevõtetega sünnivad aktuaalsed õpilasuurimused.

Maakonnas toetavad põhikoolis keskkonnavaldkonda rahvusvahelised projektid. Kehtna Põhikool tutvustas konverentsil Comenius projekti „Water the Spring of Life“, Kohila Gümnaasium Latvijas Finierise poolt koordineeritavat baltimaade projekti „Green Class“. Sellised projektid mõjutavad kindlasti õpilaste huvi valdkonna vastu. 

Õpilasuurimuste kirjutamine maakonna koolides on hoos. Juba 2013. a sügisel on oodata kodulookonverentsi, mille korraldajateks on Rapla Maavalitsus koostöös maakonnalehega Raplamaa Sõnumid.

Õpilastele teravat sulge ja juhendajatele kannatlikku meelt! Kohtumiseni järgmisel konverentsil.