185 Kohila valla lasteaia last käisid loodusteemalistel õppekäikudel 

Sel õppeaastal käis kokku 185 Männi-, Linnupesa- ja Põnnipere lasteaia last Tallinna Loomaaias, Kuristu miniloomaaias ja Eesti Loodusmuuseumis.

Männi lasteaia vanemõpetaja Ebe Vaks kirjutas  Kohila valla lehes nii:

Tänapäeva tehnilises maailmas, on Kohila lasteaed Männi oma südameasjaks võtnud lastes looduse läheduse kasvatamist. Et loodusega sõbraks saada, on lapsed möödunud õppeaastal palju sellega kokku puutunud ja ise põnevat kogenud.

Ka meie lasteaia maskott on suur loodusesõber – seda ütleb ka tema nimi- Männi-Lonni. Männi-Lonni on meil elanud vaid pool aastat, kuid lapsed on ta hästi omaks võtnud. Ta on alati rõõmsas tujus ja lisaks suurele loodusearmastusele meeldib talle ka väga koos lastega mängida ja tantsida.

Kuna Männi lasteaia õuepeal kasvab palju kõrgeid mände, siis on lastel ka võimalus seal palju põnevat avastada ja looduse kohta teada saada. Puude all viiakse läbi õuesõppet. Seal uuritakse taimi, putukaid, ussikesi, linnukesi ja veel palju muudki. See kõik pakub lastele suurt huvi ja selletõttu püütakse lastega viibida õues võimalikult palju. Käime lastega matkamas metsas, jõeääres või põllul.

Looduse teemaga oleme käinud tutvumas ka väljapool lasteaeda. Näiteks külastasid väikesed loodussõbrad Tallinna Loodusmuuseumi,  kus oli neil võimalus tutvuda väga põnevate eksponaatidega ning uurida lähemalt seda, milline elu käib mullas. Meie lasteaia kõige väiksemad looduseuurijad külastasid aga Kuristu miniloomaaeda, kus nad kohtusid erinevate koduloomadega ja nende poegadega. Seal said nad  ka osaleda leivateos. Üritused said teoks tänu Kohila Keskkonnahariduse Keskuse poolt kureeritud projektile „Kohila valla Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade loodusteemalised õppekäigud, mida finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loodame, et ka järgmisel õppeaastal on meie väikestel loodusehuvilistel võimalus osaleda erinevatel looduse ja keskkonna teemalistel väljasõitudel.

Projektijuhina tänan kõiki vahvaid lasteaiakasvatajaid, lasteaia õppealajuhatajaid ja juhatajaid, ning Kohila Keskkonnahariduse Keskuse raamatupidajat Liia Hallapuud suurepärase koostöö eest! Täname Kohila valla lasteaialaste poolt projekti finantseerimise eest Keskkonnainvesteeringute Keskust.