Keskkonnaharidus - jänese jälgedest biotehnoloogiliste organismideni

Keskkonnahariduse edendamine on tänapäeval oluline ja mitmetahuline tegevus. Ühest küljest on oluline õpetada säästvat tarbimist, kuid sama oluline on looduskeskkonna tundmine ja meid ümbritsevas keskkonnas toimuvate protsesside ja nende mõjude mõistmine. Just arusaamine keskkonnast kui terviksüsteemist aitab inimestel langetada keskkonnasõbralikke otsuseid.

Kohila Keskkonnahariduse Keskusel lõppes detsembris 2014. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritud projekt nimetusega „Keskkonnahariduse projektid Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa õpilastele 2013/2014. aastal“, mille raames osales keskkonna- ja loodusvaldkonna koolitusprogrammides vanusevahemikus 3-18 eluaastat 1755 last ning 70 täiskasvanut. 

Lasteaialapsed õppisid märkama kevade ja sügise märke, tundma meie metsade taimi ja loomi ning nende tegutsemisjälgi, said teada, mis on elektrivool ning miks tuleb elektrienergiat säästa.

Põhikooliõpilased tutvusid Põhja-Eesti pankrannikuga ja erinevate kivimite liikidega, rabakoosluste ja raba rolliga ökosüsteemis. Uurisid vee ringkäiku looduses ning määrasid õhusaastet Kohila ümbruses bioindikatsiooni meetodil.

Gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud õppisid loodusest koguma taimi ning nendest süüa valmistama, tutvuti erinevate biotehnoloogiliste organismidega. Kõik õppeprogrammid viidi läbi aktiivõppemeetodeid kasutades. Alates II kooliastmest oli õppeprogrammides oluliseks komponendiks uurimuslik õpe.

Tahaksime tänada Kohila vallavalitsust,  Salutaguse Pärmitehast, Kohila Jahimeeste Seltsi ja Valdur Suurmäed, Turvas AS-i, kes kõik erinevate tegevustega toetasid projekti elluviimist.

Eriti suur tänu Kohila Gümnaasiumile, kelle ruumides keskkonnaõpet läbi viiakse. Nimelt on ju Raplamaa üks vähestest maakondadest Järvamaa kõrval, kus puudub füüsiliselt loodus- või keskkonnahariduse keskuse hoone.

Keskkonnaharidus püsib meie maakonnas tänu ettevõtlikele õpetajatele ja kasvatajatele, kes koos oma klassi õpilastega ja rühma lastega keskkonnaõppes osalevad ning keskkonnaaktivistide tugevale koostöövõrgustikule.

Lõppenud projekt kasvatas kindlasti õpilaste keskkonnateadlikkust aga andis ka uusi ideid keskkonnahariduse edendamiseks meie maakonnas.

Keskkonnasõbralikumaid otsuseid uuel aastal!

 

Kirsti Solvak

Kohila Keskkonnahariduse Keskuse juhataja

 

Läbi viidud koolituste plaan