Projekt 10252. Kohila  keskkonnasõprade klubi 2015

Head keskkonnasõbrad, anname teada, et 15.07.2016 lõppes Kohila keskkonnasõprade klubi projekt. Sel korral õppisime Rivo Reisko juhendamisel uuskasutama klaasi, Remo Savisaare juhendamisel märkama ja fotografeerima Hageris väikesi ja suuri olendeid looduses, Tiina Toompuu juhendamisel kogusime puhtast loodusest taimi ja tegime neist süüa , Uku Paal õpetas meid Tohisoo mõisa pargis tundma linde ja MTÜ Kovanäpsel töötoas osalejad oskavad päikesetrüki imetehnika abil nüüd puuvillasele kangale anda täiesti omapärast ja huvitavat väljanägemist. Osales kokku pea 100 inimest. Osalejaid oli Tallinnast, Harjumaalt, Raplast ja Kohila vallast.

Kõiki tegevusi finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus, tänu kelle toetusele on poolteist aastat järjes olnud Kohila piirkonna inimestel võimalik osaleda keskkonna-alastes õpitubades ja loengutel.

Tahaks tänada Maria Saarnat, kes aitas projekti planeerida ja toetas ürituste ettevalmistamisel, raamatupidaja Liia Hallapuud ja kõiki keskkonnasõpru, kellele on keskkonnateema hingelähedane ning omavad soovi enda oskusi täiendada, et kanda peredele edasi keskkonnasäästlikkumat elustiili.

Kohila Keskkonahariduse Keskuse projektid jätkuvad –jälgige meid Facebookist!

Keskkonnaõpe Kohila moodi

Kohila Keskkonnahariduse Keskus lõpetas koostööprojekti  9843 "Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks"mille eesmärgiks oli laste käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja ökoloogilise tasakaalu mõistmine keskkonnahariduslike programmide toel.  Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kokku osales projektis 1113 last: Kohila Gümnaasiumist 714, Kohila Mõisakoolist 63 õpilast, Männi lasteaiast 128, Sipsiku lasteaiast 146, Linnpesa lasteaiast 31 ja Põnnipere lasteaiast 31 last.

Õppeprogrammide teenusepakkujateks olid haridusmaastikul tuntud ja hinnatud muuseumid: Eesti LoodusmuuseumTÜ Loodusmuuseum, Tallinna Linnamuuseum MiiaMilla; looduskoolid: Muraste LooduskoolSilma ÕpikodaSagadi Looduskool ja  Kohila Keskkonnahariduse Keskus. Keskkonnaorganisatsioonidest  külastati Väätsa Prügilat. Uurimuslikku õpet viidi läbi Tallinna BotaanikaaiasTallinna Loomaaias ja TTÜ Särghaua õppekeskuses. Bussitransporti pakkusid OÜ Atko Liinid, Algera OÜ ja HJK Bussid.

Õppeprogrammide valikul lähtuti riiklikest õppekavadest ning printsiibist, et iga klass või lasteaia rühm peaks saama osaleda vähemalt ühes temaatilises õppeprogrammis. Programmide raames tutvuti Eestis elavate selgroogsete ja selgrootute loomadega ning nende kohastumistega, viidi läbi linnuvaatlusi, õpiti prügi sorteerima, elektrit säästma, õppepaikades tahvelarvutite abil raba ning metsa taimi tundma, uuriti loodust kevadel ja sügisel, kivimeid ja kivistisi nii muuseumis kui pankrannikul ja veel palju muud põnevat. Loodan, et iga projektis osalenud lapse hinge jääb killuke loodusearmastust ja meelde tegevuste käigus omandatud oskused ja teadmised.

Tahan Kohila Keskkonnahariduse Keskuse poolt tänada meie vahvaid koolitajaid Anett Haljasorg’i, Ingrid Herrmann’i, Janika Volgat, Oliver Koit’i, Valdur Suurmäed, kõikide haridusasutuste õppealajuhatajaid, lasteaedade kasvatajaid ja õpetajaid, kes kaasaegse keskkonnaõppe õnnestumisesse on panustanud kas tööd organiseerides, õpilasi õppekäikudel saates või siis koolimajja jäänud õpilastele asendustunde andes.  Ja kuna seekordne ülevaade sisaldab palju arve, siis lõpetaks ka arvudega. Projekti õnnestumisesse panustas 128 täiskasvanut. Aitäh kõigile ja meeldivat suvepuhkust, et jaksaks jätkata juba uuel õppeaastal!

Kirsti Solvak