Kohila Keskkonnahariduse Keskuse kodulehel on kajastatud läbi viidud projektid alates 2011. aasta septembrist.

2019. aasta portfoolio: 

Kohila VV 2019. a ringmajanduse programmi projekti nr 16 255 "Kohila valla Männi, Sipsiku ja Linnupesa lasteaia mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine, 1 faas"  on kaasatud 3 Kohila valla lasteaeda. Eesmärgiks on muuta Männi, Sipsiku ja Linnupesa lasteaiad keskkonnahoidlikeks lasteaedadeks, igas lasteaias arendada välja mitteformaalne keskkonnajuhtimise süsteem. 

Igas lasteaias moodustati keskkonna valdkonna töörühm, mis käib regulaarselt koos arutamaks mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi tegevuste planeerimist ja elluviimist. Lasteaia töötajad ja lapsed (eakohased küsimused) vastasid keskkonnaülevaatuse küsimustikule, teadvustades endale Rohelise Kooli teemasid. Töötajad külastasid kahte Rohelise kooli projektis osalevat lasteaeda, saades kogemusi ja ideid. Osaleti Rohelise Kooli seminaril, märgalade elurikkuse koolitusel ja keskkonnateemalisel personalikoolitusel "Keskkonnaülevaatused Kohila lasteaedades. Kokkuvõte", "Kemikaalid plastis - oht meie tervisele ja keskkonnale" ja "Ohtlikud ained". 

Alustati üheskoos Rohelise Kooli tegevuste ja teemade läbiviimisega. Kõik need tegevused kaasavad lasteaia töötajaid, lapsi ja kaudsemalt ka lapsevanemaid. Nii lasteaia personal, kui lapsed õpivad läbi Rohelise Kooli 1. faasi tegevuste teadvustama keskkonna säästmise olulisust ja  vähendama lasteaia tegevusest tulenevat keskkonnakoormust (säästlik energiatarbimine, jäätmete vältimine ja liigitikogumine, jpm).

Kohila KHK keskkonnateadlikkuse programmi projekt nr 15 624 "Keskkonnaüritused peredele Raplamaal" eesmärgiks on tõsta Rapla maakonna perekondade keskkonnateadlikkust läbi praktiliste tegevustega seostatud keskkonnainfo jagamise matkal, keskkonnahommikul või -õhtul.

13-st üritusest koosnev sari kujundab inimeste tarbimisharjumusi, annab uusi oskusi säästlikuks tarbimiseks ning jagab keskkonnainfot.

5. oktoobril ja 28. novembril 2019 toimusid huvitavad loengud - Urmas Tartes tutvustas putukate elutegevust, nende rolli looduses ning Tiit Maran avas loomade maailma teemal "Ka loomad tunnevad". 18. ja 25. jaanuaril 2020 toimusid koolitused/töötoad, kus emad/isad õmblesid ise taaskasutatavatest materjalidest mänguasja ning saadi infot moe suure keskkonnajälje kohta ja kujundati, õmmeldi poekott: Tiina Toompuu juhendas Sipsiku õmblemist ning disainer Triin Tint viis läbi hariva töötoa "Keskkond ja mood".