Lugu ja väärtused

Visioon

Elurikka elukeskkonna hoidja

Meie missiooniks on kujundada keskkonnahoidlikkust nii laste, noorte kui  täiskasvanute hulgas, tutvustades teaduslikult tõendatud loodus-, majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. Kujundame keskkonnahoidlikkust läbi eeskuju, kaasahaaravate tegevuste, loodus- ja keskkonnainfo jagamise.

Meiega koos on võimalik:

  • osaleda lastele, õpilastele ja täiskasvanutele suunatud õppeprogrammides;
  • külastada loodus- ja keskkonnateemalisi ekspositsioone;
  • viia läbi keskkonna ja loodusretki Raplamaall;
  • organiseerida keskkonnahoidlikke üritusi.

Kõik meie töötajad teavad, et väike keskkonnahoidlik tegu võib muuta maailma.

Meie põhiväärtused:

  • Keskkonnahoidlikkus. Tunneme, armastame ja hoiame loodust. Mõistame keskkonnas toimuvaid protsesse ja inimese rolli nendes, jagame teadmisi, kaasame ning innustame eeskujuga.
  • Uuenduslikkus. Kui otse ei saa ja vanat moodi ei taha, siis teemegi  julgelt ja teisiti. Uued suured väljakutsed vajavad uloovaid lahendusi.
  • Usaldusväärsus. Avatus koostööle ning järjepidev ja sihipärane panustamine viivad ühiselt seatud eesmärkideni.