Õppematerjalid

Laenutatav õppeprogramm "Valikute kohver" gümnaasiumile

Õppevahendi eesmärgiks on suunata õpilasi analüüsima igapäevaselt kasutatavaid tooteid, mida poest ostame. Programm on üles ehitatud selliselt, et ühe grupi või paari kätte satub kaks analoogset toodet ja õpilased hakkavad neid paaris- või grupitööna võrdlema. Ülesande püstituses on neile ette antud aspektid, millest lähtuvalt võrreldakse toodete tervislikkust inimesele ja mõju keskkonnale. Õppevahend on valminud maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toel. 

Kohvris on 10 paari analoogseid Eesti poodides müüdavaid tooteid.


Laenutatav õppemäng "Eesti liblikate bingo", algklassid

Liikuva ekspositsiooni (õppemängu) „Eesti liblikate bingo“ eesmärgiks on läbi mängu tutvustada Eesti liblikate liigirikkust. Mängus on 48 päeva- ja ööliblikaliiki, kellede eluviisi, kehaehituse ja toitumise kohta saab teadmisi. Valminud maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toel. 

Eesti liblikate bingos on võimalik tutvuda kuni 48 liblikaliigiga. Foto: Kätri Kaik


Laenutatav õppeprogramm "Elurikkuse põrandamäng" II ja III kooliaste

Liikuva ekspositsiooni (õppemängu) „Elurikkuse põrandamäng“ eesmärk on õppida väärtustama maastike ja elupaikade mitmekesisust, tutvudes nii asula, poollooduslike koosluste kui ka puutumata loodusmetsa kooslustega ja nende elurikkusega. Võrreldakse tugeva inimmõjuga alade, mõõduka inimtegevuse ja inimese mõjuta alade elurikkust. Arutletakse, mis veel mõjutavad koosluste elurikkust peale inimmõju (n keskkonnatingimused, mis loovad eeldusi elurikkuseks jms) ja miks on vaja elurikkaid kooslusi kaitsta. Õpe ja sellega seonduv arutelu toimub 5 elupaiga ja 40 taime- ja loomaliigi, asja ja nähtuse abil (illustratsioonid). Mängus saab osaleda maksimaalselt 40 õpilast, soovitavalt 10 – 20 õpilast. Liikuva ekspositsiooni „Elurikkuse põrandamäng“ tegevused viib läbi või haridusasutuse õpetaja. 

Haridusasutustele laenutamise kontakt on khk@kohila.edu.ee või mob 5855 8040. Valminud Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toel.


Laenutatav tornimäng "Mina ja elurikkus" lasteaedadele

Laenutatav õppemäng „Mina ja elurikkus“ eesmärk on väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi ja selgitada, kuidas inimene on loodusega tihedalt seotud. Tutvustada, mida tähendab elurikas loodus. Õppida kodukoha loodust, taimi, loomi ja seeni ning kuidas nad on omavahel seotud. Õppida meie tavalisemaid liike läbi rühmitamise tegevuse. Liikuva ekspositsiooni „Mina ja elurikkus“ sihtrühm on koolieelse haridusasutuste lapsed. Haridusasutustele laenutamise kontakt on khk@kohila.edu.ee või mob 5855 8040. Valminud Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toel.  Tellitav õppeprogramm "Üks samm korraga"

Õppeprogrammi „Üks samm korraga“ eesmärk on meelelahutuslikul viisil testida enda igapäevaste harjumuste keskkonna- ja tervisesõbralikkust. Tulemused ärgitavad mõtlema oma igapäevaste harjumuste muutmisele. Kuigi väike muudatus tundub esmapilgul lihtne, ei ole argipäeva rutiini ja harjumuste muutmine kerge. Osalejatele tutvustatakse keskkonnasõbralikke „väikesi samme“ ja arutatakse, milliste muudatustega oleks kõige kergem alustada või jätkata oma teekonda.

Programmi lõpus on võimalus kohe ka üks hea ja kasulik samm ette võtta ja õmmelda endale korduvalt kasutatav puu- ja juurvilja kotike.

Meie programm valmis Rahandusministeeriumi maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

Programmi läbiviimine Järevakandi päevadel 13.08.2023.Tellitav õppeprogramm "Mikroplast"

Õppeprogrammi „Mikroplastik“ eesmärk on tutvustada inimestele küllalt vähetuntud teemat, milleks on mikroplastik. Kuidas mikroplastik tekib meie igapäevaelus, mikroplastiku mõju elusorganismidele, kuidas saab igaüks meist aidata kaasa mikroplastiku tekke vähendamisele.

 Sihtrühmaks on nii pered avalikel üritustel, kui grupid asutustes. Tegemist on aktiivõppetegevusi sisaldavate tegevustega, kus inimesed saavad teadmisi tegevustes osalemise käigus.

Mikroplasti koolituse läbiviimine Aespa lasteaias
Kohila Gümnaasiumi õpetajad osalemas programmis


Mikroplastik ja plastiliigid

Lühiinfo mikroplastiku kohta ja plastiliikide kirjeldused on liikuva ekspositsiooni „Mikroplastik“ osa, mida kasutatakse vineertahvlina programmi tegevuste käigus. Valminud Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (RE.2.1.5) toetusel, projekti nr RE.2.01.21-0453 “Keskkonnahariduse kättesaadavuse laiendamine Raplamaal ja väljaspool Raplamaa piire” raames. 

Virtuaalne õppeprogramm "Eesti sood"

https://www.rabivere.kohila.edu.ee/

Soo teema käsitlemiseks on loodud meie poolt virtuaalne õppeprogramm “Eesti sood”, mille eesmärgiks on omandada ja kinnistada teadmisi Eesti soodest, soo arengust, rabaelustikust, soode kaitsest ja tähtsusest inimesele. Õppematerjali on koostanud Naturewalk OÜ Kohila Keskkonnahariduse Keskuse tellimusel. Selle koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Laenutatav fotonäitus "Vahemere orhideed"
autorid Rainar Kurbel ja Toomas Hirse

Kohila Keskkonnahariduse Keskusele kingitud Rainar Kurbel ja Toomas Hirse fotonäitus “Vahemere orhideed” rändas Rapla Vesiroosi Kooli kooli seinale ajavahemikul 28. jaanuar kuni 5. märts 2021. Sellest ajast reaalselt 2,5 nädalat said õpilased ja õpetajad imetleda ja uurida lõunamaiste käpaliste õite ilu, värvikirevust ja erilist kuju ning nuputada, mis põhjusel on need õied sellised. Ülejäänud ajal kahjuks oldi distantsõppel.

Näitus koosneb 31 fotost (45,5 x 32cm) ja 1 riputatavast stendist (85 x 155cm). Fotodel on küljes peenikesest tamiilist riputamise aasad. Konksud piltide riputamiseks peavad endal olema.

Laenutame fotonäitust tasuta koolidele või lasteaedadele. Täpsem info ja broneerimine Kohila Keskkonnahariduse Keskuse mob 5855 8040 või khk@kohila.edu.ee.

Näitus "Vahemere orhideed"

Laenutatav näitus "Meie metsapuud"

Eesti metsas kasvavaid puid tutvustavad hästi kujundatud pannood koos puidunäidiste, puidust halgudega. Näitus koosneb suurtest kergest kangast valmistatud pannoodest (1,5 m x 2,3m), kogus 10 tk. Tekstide, fotode ja joonistuste abil on kirjeldatud 15 kodumaist puuliiki. Näituse valmimist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus, teostas Sagadi Metsakeskus.

Näituse laenutamine on tasuta. Vt fotot meie kodulehel Teenused, Rändnäitused.