Õppematerjalid

https://www.rabivere.kohila.edu.ee/

Soo teema käsitlemiseks on loodud meie poolt virtuaalne õppeprogramm “Eesti sood”, mille eesmärgiks on omandada ja kinnistada teadmisi Eesti soodest, soo arengust, rabaelustikust, soode kaitsest ja tähtsusest inimesele.