Meist

Kohila Keskkonnahariduse Keskus on loodud 13. detsembril 2009. aastal eesmärgiga pakkuda Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa piirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele  keskkonnahariduslikku tegevust, koostada oma toimimiseks vajalikke keskkonnahariduslikke õppematerjale ning osaleda  regionaalses, ülemaalises või rahvusvahelises keskkonnahariduslikus koostöös. 2019 tähistasime 10. tegutsemise aastat ja uute ruumide saamist Kohila Gümnaasiumi juurdeehituses. Keskuse eestvedajateks esimesel 10 aastal olid Heiki Hepner, Kirsti Solvak, Janika Volga ja alates oktoober 2019 Irene Volk. 

Meie logol on kujutatud Raplamaa sümboltaim – sile tondipea.

Meie missiooniks on kujundada keskkonnahoidlikkust nii laste, noorte kui  täiskasvanute hulgas, tutvustades teaduslikult tõendatud loodus-, majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. Kujundame keskkonnahoidlikkust läbi eeskuju, kaasahaaravate tegevuste, loodus- ja keskkonnainfo jagamise.

Meie põhiväärtused:

  • Keskkonnahoidlikkus. Tunneme, armastame ja hoiame loodust. Mõistame keskkonnas toimuvaid protsesse ja inimese rolli nendes, jagame teadmisi, kaasame ning innustame eeskujuga.
  • Uuenduslikkus. Kui otse ei saa ja vanat moodi ei taha, siis teemegi  julgelt ja teisiti. Uued suured väljakutsed vajavad uloovaid lahendusi.
  • Usaldusväärsus. Avatus koostööle ning järjepidev ja sihipärane panustamine viivad ühiselt seatud eesmärkideni.

Meiega koos on võimalik:

  • osaleda lastele, õpilastele ja täiskasvanutele suunatud õppeprogrammides;
  • külastada loodus- ja keskkonnateemalisi ekspositsioone;
  • viia läbi keskkonna ja loodusretki Raplamaall;
  • organiseerida keskkonnahoidlikke sündmuseid.

Kaasatud on koolitavad spetsialistid – pädevad õpetajad gümnaasiumis ja lasteaedades, hea tasemega ekspertide võrgustik, kogemustega projektijuhid. Kõik meie töötajad teavad, et väike keskkonnahoidlik tegu võib muuta maailma.

Teeme koostööd tunnustatud partneritega –  koostöölepingud on sõlmitud Keskkonnaameti, Raplamaa Omavalitsuse Liidu, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, ETO, Põllumajandusuuringute Keskuse, Eesti Metsaseltsi, Kohila Maja ja Salutaguse Pärmivabrikuga, Eesti Keskkonnahariduse Ühinguga.

Meid toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Kohila vald, Raplamaa Partnerluskogu Leader, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Raplamaa Omavalitsuste Liit.

 

MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEEDE:

Kohila Vallavalitsuse projekti nr RE.2.01.21-0453 “Keskkonnahariduse kättesaadavuse laiendamine Raplamaal ja väljaspool Raplamaa piire” (nr RE.2.01.21-0453) toetati 01.02.2022 otsusega Riigi Tugiteenuste Keskuse Riigihalduse ministri 07.05.2019 määruse nr 1.1-1/25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ meetmest summas 50 000 eurot.

Projekti viib ellu Kohila Vallavalitsuse partner Kohila Keskkonnahariduse Keskus.

Projekti kogumaksumus on 68 086,05 eurot. Sellest kohustuslik omaosalus on 18 086,05 eurot ehk 25%.

Projekti kestus on 1. veebruar 2022 kuni 13. oktoober 2023.
Projekti aluseks on vajadus kogu Rapla maakonda katva keskkonnahariduslikku teenust osutava keskuse loomiseks maakonnas. 2009. aastal loodud Kohila Keskkonnahariduse Keskus (Kohila Vallavalitsuse allasutus) on sobiv selliseks teenuse osutajaks maakonnas ja lähimaakondade üldhariduskoolides. 
Projekti tulemusena valmib 7-osaline Raplamaa looduse- ja keskkonnateemaline ekspositsioon koos keskkonnahariduslike  õppeprogrammidega ning 8 virtuaalse giidiga matkarada Avastusrada keskkonnas. 
PRIA LEADER projektiga 13-21.2/19/2874 “Kohila Keskkonnahariduse Keskuse ekspositsiooni arendamine” saime toetust, et soetada keskusesse ekspositsiooni mööbel, puutetundlik ekraan ja siinid ning mobiilse ekspositsiooniga ringiliikumiseks pop-up välitelk, kokkupandav laud, 2 tooli, 2 binokulaarmikroskoopi, sülearvuti ja lähikuvaprojektor.  Projekti kestus oli märts 2019 – märts 2021.