Kohila Keskkonnahariduse Keskus on loodud 2009. aastal eesmärgiga pakkuda Raplamaa ja Lõuna- ning Lääne-Harjumaa piirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele  keskkonnahariduslikku tegevust, koostada oma toimimiseks vajalikke keskkonnahariduslikke õppematerjale ning osaleda  regionaalses, ülemaalises või rahvusvahelises keskkonnahariduslikus koostöös.

Sihtgrupiks on kõik elanike vanusegrupid lasteaialastest täiskasvanuteni. Fookusgrupp on piirkonna üldhariduskoolide õpilased.

Visioon - keskkonnaharidust ja säästvat arengut toetava haridusetee tagamine kõigile piirkonna elanikele.

Eesmärgiks on:     

  • võimaluste pakkumine süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks     ja vabaharidusliku õppe korraldamine erinevates vormides;
  • õppetöö toimimine väljatöötatud õppekava alusel;
  • huvitegevuseks võimaluste loomine täiskasvanutele;
  • laste ja noorte vabaaja sisustamine;
  • keskkonnateadlikkuse edendamine ning keskkonnasõbraliku ja –säästliku eluviisi kujundamine;
  • keskkonnainfo vahendamine;
  • keskkonnaalaste vabahariduslike kursuste pakkumine.

Suunad: keskkonnatehnoloogia ja loodusharidus.

Kohilas on Keskkonnahariduse Keskus, sest siin on  väga mitmekesine looduskeskkond. Lähedal asuvad Rabivere raba, Eesti kivide kuningas, Aandu ja Hageri karstiala. Kohilal on hea logistiline asukoht, mis väljendub heas raudtee- ja maanteeühendusühenduses.

Koolitavad spetsialistid - pädevad õpetajad gümnaasiumis ja lasteaedades, hea tasemega ekspertide võrgustik, kogemustega projektijuhid.

Meil on koostöö tunnustatud partneritega –  koostöölepingud on sõlmitud Keskkonnaameti, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, ETO, Põllumajandusuuringute Keskuse, Eesti Metsaseltsi, Kohila Maja ja Salutaguse Pärmivabrikuga.

 

Teavitame: Kohila KHK koduleht on uuendamisel, vt Uudised, portfoolio.

EsilehtMeid toetavad:

kik_logo.jpg

kohila.jpg

OÜ Tarkware

Kohila Metsaselts

Raplamaa Partnerluskogu

LEADER