Ekspositsioon

Oktoobris 2023 valmis Kohila Keskkonnahariduse Keskuse 7-osaline keskkonnaekspositsioon nii keskuse nruumidesse (aadressil Kooli 1, Kohila ehk Kohila Gümnaasiumi 2. korrusel, ruum B203) kui osaliselt välja laenutamiseks Raplamaa ja sellega piirnevatele haridusasutustele. Samuti on meil programme osalemiseks avalikel üritustel. Haridusasutustele laenutamise kontakt on khk@kohila.edu.ee või mob 5855 8040. 

Ekspositsioon valmib MATA projekti „Keskkonnahariduse kättesaadavuse laiendamine Raplamaal ja väljaspool Raplamaa piire” toetusel.  Eelmise aasta veebruarist oleme ellu viimas meie jaoks väga suurt ja olulist projekti „Keskkonnahariduse kättesaadavuse laiendamine Raplamaal ja väljaspool Raplamaa piire”. Projekti toetab Rahandusministeerium, maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (RE.2.1.5) summas 50 000 eurot ja Kohila valla omaosalus on 18 086 eurot. 

Projekt kutsuti ellu, kuna oli vajadus luua Kohila Keskkonnahariduse Keskusele püsiekspositsioon ja 6 looduse- ja keskkonnateemalist rändekspositsiooni, mis suurendavad keskuse võimekust anda Rapla maakonnas laiemalt keskkonnahariduslikku teenust. 

Lasteaedadele laenutatav elurikkuse teemaline õppemäng. Foto: Kätri Kaik
Laenutatava ekspositsiooni „Elurikkuse põrandamäng“. Foto: Kätri Kaik
Kohila Keskkonnahariduse Keskuse püsiekspositsiooni illustratsioonide autor Maria Välja. Foto: Merle Beljäev
Haridusasutustele laenutatava elurikkuse põrandamängu kunstnik Leo Lätti. Foto: Merle Beljaev
Makrofotodele valmistatud 12 valguskasti. Foto: Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus
Ekspositsiooni avamine 12. oktoobril 2023 Kohila Keskkonnahardiduse Keskuses. Foto: Merle Beljäev
Valguskastide makrofotode autor Eimar Kull. Foto: Merle Beljäev